oro uostas

Europos migracijos
tinklas

EMN valstybių narių ir Europos Komisijos
tinklas, skirtas rinkti, analizuoti ir dalintis
naujausia, objektyvia ir palyginama
informacija migracijos bei prieglobsčio srityje

perėja

EMN Lietuvoje pristato
naują tyrimą

Europos migracijos tinklas Lietuvoje pristato
naują tyrimą, nagrinėjantį COVID-19
pandemijos poveikį aukštojo mokslo
institucijų darbui su tarptautiniais studentais 
Lietuvoje. 

ES vėliavos

EMN pristatė
metinę ataskaitą

Naujausioje Europos migracijos tinklo (EMN)
metinėje ataskaitoje apžvelgiami
svarbiausi pokyčiai migracijos ir
prieglobsčio srityse 2020 m.

Migracija skaičiais
pasaulis
Kaip keičiasi emigracijos srautai?

Emigracija - tai išvykimas iš valstybės, ketinant pasilikti užsienyje ilgiau, nei vienerius metus.

Į kokias valstybes išvyksta daugiausiai lietuvių? Kuriose šalyse susiformavo didžiausios lietuvių diasporos?

Daugiau informacijos galite rasti Migracija skaičiais puslapyje.

europa
Kiek prieglobsčio prašytojų perkelta į Lietuvą?

Prieglobstis - tam tikra apsauga, kurią valstybė suteikia savo teritorijoje, grindžiama negrąžinimo principu ir tarptautiniu arba nacionaliniu lygmeniu pripažintomis pabėgėlių teisėmis ir teikiama asmeniui, negalinčiam prašyti apsaugos pilietybės šalyje ir (arba) gyvenamojoje šalyje, visų pirma dėl baimės būti persekiojamam dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei arba politinių įsitikinimų.
Kam suteiktas prieglobstis Lietuvoje? Kaip keitėsi prieglobsčio tendencijos per pastaruosius 15 metų?

lietuva
Iš kurių šalių grįžta daugiausiai lietuvių?

Grįžtamoji migracija - išvykusių piliečių grįžimas į kilmės valstybę. Imigracija - atvykimas į valstybę, ketinant joje pasilikti ilgiau nei vienerius metus.

Kiek užsieniečių gyvena Lietuvoje? Kokiu pagrindu ir kokių šalių piliečiai dažniausiai imigruoja į Lietuvą? Kokios populiariausios darbo migrantų profesijos?