oro uostas

Europos migracijos
tinklas

EMN valstybių narių, stebėtojo sta-
tusą turinčių šalių ir Europos Komisi-
jos tinklas, skirtas rinkti, analizuoti
ir dalintis naujausia, objektyvia ir
palyginama informacija migracijos
bei prieglobsčio srityje. Detaliau su tinklo
veiklomis kviečiame susipažinti šiame
vaizdo įraše.
perėja

"Kryptis -
Europa"

"Kryptis - Europa" - tai mokomoji priemonė,
kurią pasitelkiant EMN Lietuvoje siekia su-
teikti galimybę į migracijos ir integracijos
problemas pažvelgti iš skirtingų
perspektyvų. 
Susipažinti su "atsispausdink ir žaisk"
priemonės versija, galima šiuo adresu.

ES vėliavos

EMN pristatė
metinę ataskaitą

Naujausioje Europos migracijos tinklo (EMN)
metinėje ataskaitoje apžvelgiami
svarbiausi pokyčiai migracijos ir
prieglobsčio srityse 2021 m.

Migracija skaičiais
pasaulis
Kaip keičiasi emigracijos srautai?

Emigracija - tai išvykimas iš valstybės, ketinant pasilikti užsienyje ilgiau, nei vienerius metus.

Į kokias valstybes išvyksta daugiausiai lietuvių? Kuriose šalyse susiformavo didžiausios lietuvių diasporos?

Daugiau informacijos galite rasti Migracija skaičiais puslapyje.

europa
Kiek prieglobsčio prašytojų perkelta į Lietuvą?

Prieglobstis - tam tikra apsauga, kurią valstybė suteikia savo teritorijoje, grindžiama negrąžinimo principu ir tarptautiniu arba nacionaliniu lygmeniu pripažintomis pabėgėlių teisėmis ir teikiama asmeniui, negalinčiam prašyti apsaugos pilietybės šalyje ir (arba) gyvenamojoje šalyje, visų pirma dėl baimės būti persekiojamam dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei arba politinių įsitikinimų.
Kam suteiktas prieglobstis Lietuvoje? Kaip keitėsi prieglobsčio tendencijos per pastaruosius 15 metų?

lietuva
Iš kurių šalių grįžta daugiausiai lietuvių?

Grįžtamoji migracija - išvykusių piliečių grįžimas į kilmės valstybę. Imigracija - atvykimas į valstybę, ketinant joje pasilikti ilgiau nei vienerius metus.

Kiek užsieniečių gyvena Lietuvoje? Kokiu pagrindu ir kokių šalių piliečiai dažniausiai imigruoja į Lietuvą? Kokios populiariausios darbo migrantų profesijos? 

Naujienos