Naujienos

EMN pristatė metinę ataskaitą, nagrinėjančią migracijos ir prieglobsčio procesus ES ir Norvegijoje

2021 06 11


2020 m. prasidėjusi COVID-19 pandemija sukėlė daug nelauktų iššūkių, į kurios privalėjo reaguoti Europos Sąjungos (ES) valstybės ir Norvegija. Tuo pat metu pasaulinė pandemija tapo akstinu prieglobsčio ir migracijos valdymo procesų skaitmenizacijai. Būtent todėl naujausioje Europos migracijos tinklo (EMN) metinėje ataskaitoje apžvelgiami svarbiausi pokyčiai migracijos ir prieglobsčio srityse.

Valstybėms bandant suvaldyti koronaviruso plitimą įvesti kelionių apribojimai 2020-aisiais neigiamai atsiliepė į ES patekti siekusių teisėtų migrantų iš trečiųjų šalių ir prieglobsčio prašytojų skaičiui. Remiantis preliminariais duomenimis, kai kuriose Bendrijos narėse išduodamų vizų ir leidimų gyventi kiekis sumažėjo beveik 50%. Panašios tendencijos matomos ir prieglobsčio atžvilgiu, kur, lyginant su 2019 m., pateikiamų prieglobsčio prašymų sumažėjo 32.6%.

Kaip parodė ES valstybių patirtys, pandemijos įkarštyje elektroninės sistemos ir skaitmeniniai įrankiai ženkliai prisidėjo prie sklandaus migracijos ir prieglobsčio sistemų funkcionavimo. Tačiau su koronaviruso keliamomis problemomis operatyviai susitvarkė ir šių sistemų neturėjusios valstybės, prisitaikiusios prie kintančių sąlygų įvedant pašto, virtualias ir kitokio pobūdžio elektronines paslaugas. Taip šių sprendinių taikymas leido Sąjungos valstybėse užtikrinti vizų ir leidimų gyventi išdavimo tęstinumą.

Be bandymų suvaldyti koronaviruso keliamus iššūkius, praėjusiais metais Sąjungos ir pačių valstybių narių nacionaliuose lygmenyse daug dėmesio skirta priemonėms, leidusioms efektyviau ir sklandžiau valdyti migraciją. Pavyzdžiui, Europos Komisija pristatė naują migracijos ir prieglobsčio paktą, kuriame sistemiškai išdėstyti instrumentai, turintys sudaryti sąlygas migracijos, prieglobsčio, integracijos ir pasienio valdymo sričių optimizavimui.

Tuo tarpu nacionaliniame lygmenyje ieškota būdų, leidžiančių pritraukti naujus talentus ir sudarančių sąlygas sklandžiai migrantų integracijai į darbo rinką. Tokiame kontekste ypač svarbios tapo iniciatyvos, kuriomis siekta bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ne tik bandant užkardyti neteisėtą migraciją, bet ir sukuriant terpę kvalifikuotų darbuotojų pritraukimui.

Pažymėtina, kad prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių apsauga ES ir nacionaliniuose lygmenyse 2020 m. išliko prioritetu. Iliustratyvus Graikijos Lesbo saloje kilęs Morijos pabėgėlių stovyklos gaisras. Po šios praėjusių metų rugsėjo mėnesį įvykusios nelaimės prieglobsčio prašytojų priėmimo klausimai tapo prioritetiniais Sąjungos darbotvarkėje, o kelios Bendrijos narės, reaguodamos į susidariusią situaciją, įsipareigojo priimti Morijos stovykloje laikytus migrantus.  

Nuorodos:
ES ataskaita (EN)
ES ataskaitos santrauka (EN)
Informacinis pranešimas (EN)