Naujienos

Naujausia EMN ataskaita apie vaikų migrantų situaciją ES ir Norvegijoje

2022 02 02


Kaip Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse ir Norvegijoje užtikrinamas rūpinimasis ir apsauga vaikais, atvykusiais į šias šalis, ir kokios priemonės taikomos jų apsaugos, švietimo ir teisės kreiptis į teismą atžvilgiu? Atsakymus į šiuos klausimus pateikia naujoji Europos migracijos tinklo (EMN) ataskaita, kurioje apžvelgiami 2020 m. įvykę pokyčiai įgyvendinant rekomendacijas, kuriomis siekiama puoselėti visų vaikų migrantų apsaugą Bendrijos ir nacionaliniu lygiu.

EMN paruoštoje ataskaitoje pristatomi pavyzdžiai iš 24 ES valstybių narių ir Norvegijos, kuriais išryškinamas padarytas progresas įgyvendinant pokyčius esminėse srityse, įvardintose 2017 m. Komunikate dėl vaikų migrantų apsaugos, įskaitant identifikavimą, registraciją, prieglobsčio procedūras, alternatyvią priežiūrą, prieigą prie švietimo, globą ir teisę kreiptis į teismą. Ataskaitoje taip pat remiamasi nevyriausybinių organizacijų informacija, kuri padeda įvertinti gerųjų praktikų pavyzdžius ir leidžia identifikuoti vaikų migrantų apsaugos srityje išliekančius trūkumus.

Nors ES registruotų vaikų migrantų skaičius pastaraisiais metais sumažėjo, tačiau šios statistinės kategorijos rodikliai, įskaitant  nelydimus nepilnamečius, 2020 m. išliko aukšti. Remiantis Eurostato duomenimis, ES valstybės narės ir Norvegija iš nelydimų nepilnamečių sulaukė daugiau nei 13 550 prašymų suteikti prieglobstį.

Todėl atsakant į COVID-19 pandemiją, Bendrijos narėse pradėtos taikyti laikinos priemonės, kuriomis tikėtasi sumažinti neigiamus padarinius vaikų migrantų sveikatai. Pavyzdžiui, įvestos gairės (nelydimų) nepilnamečių identifikavimui ir registracijai, taip pat pristatytos priemonės, kuriomis užtikrinta mažamečių, tame tarpe ir migrantų, teisė kreiptis į teismą / procedūrinės apsaugos ir prieiga prie švietimo.

Nuorodos:
ES studija (EN)
ES studijos santrauka (EN)
Informacinis pranešimas (EN)