Naujienos

EMN Lietuva svarstė Laikinosios apsaugos direktyvos taikymo klausimus konferencijoje Švedijoje

2023 04 21


Reaguojant į karą Ukrainoje, ES aktyvavo Laikinosios apsaugos direktyvą, sudariusią sąlygas ukrainiečiams apsigyventi Europoje. Su kokiais iššūkiais susiduria Bendrijos narės, priimdamos prieglobsčio prašytojus iš Ukrainos? Kaip Europos šalys gali geriau pasiruošti ukrainiečių integracijai? Aptarti šiuos klausimus ES Tarybai pirmininkaujančioje Švedijoje susirinko migracijos politikos ekspertai, tarp jų ir EMN Lietuva teisininkas ir tyrimų koordinatorius Vytautas Ežerskis.

Renginyje V. Ežerskis dalinosi Lietuvos patirtimis įgyvendinant Laikinosios apsaugos direktyvą. Pristatymo metu renginio dalyviai sužinojo apie didžiausius iššūkius, su kuriais susidurta mūsų šalyje teikiant pagalbą ukrainiečiams. Daugiausiai iššūkių kėlusiomis sritimis įvardintos ukrainiečių apgyvendinimo, registracijos, švietimo ir įdarbinimo temos. V. Ežerskio įsitikinimu, šios sritys bus svarbios ir 2023 m. bei reikalaus aktyvaus valdžios institucijų įsitraukimo, siekiant sėkmingos ukrainiečių integracijos į Lietuvos visuomenę.