Naujienos

Inovacijos migracijoje: kaip skaitmenizacija ir dirbtinis intelektas keičia migracijos valdymą?

2022 02 10


Bendrame Europos migracijos tinklo (EMN) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tematiniame pranešime nagrinėjamos konkrečios prieglobsčio, migracijos ir pilietybės gavimo procedūros bei sienų kontrolės valdymas, siekiant išsiaiškinti, kaip ateityje galėtų būti naudojamos skaitmeninės technologijos.

Pastaraisiais metais Europos Sąjungos (ES) valstybės narės įgyvendino arba ruošiasi įgyvendinti skaitmeninių paslaugų diegimą įvairiose migracijos valdymo ir prieglobsčio srityse. Pastarojo laikmečio tendencijas dar labiau sustiprino COVID-19 pandemija, į kurios keliamus iššūkius bandyta atsakyti naudojant skaitmenines technologijas. Būtent todėl, norint įvertinti skaitmenizacijos potencialą migracijos valdymo, pilietybės gavimo, prieglobsčio procedūrų, sienų kontrolės ir duomenų apsaugos klausimais, bendrame EMN-EBPO tematiniame pranešime apibendrinami šia tema pateikti 24 Bendrijos narių atsakymai, kurie papildomi informacija, gauta iš ES nepriklausančių EBPO šalių.

Kaip parodė valstybių atsakymai, COVID-19 pandemija politikos formuotojus skatino susimąstyti apie teisėsaugos ir imigracijos srityje dirbančių specialistų sveikatą. Todėl didžiojoje daugumoje ES valstybių narių ir kitų EBPO šalių internetinių sistemų naudojimas, interesantams iš anksto susiplanuojant susitikimą su valdžios institucijų darbuotojais, leido pandemijos metu efektyviai nagrinėti leidimų gyventi ir pilietybės paraiškas. Tuo pačiu atlikta analizė parodė, kad Bendrijos narėse pasitelkiamas ir dirbtinis intelektas, kuris naudojamas nustatyti asmenų iš trečiųjų šalių žinias ir kalbos gebėjimus, identifikuoti dokumentų klastojimą ir užtikrinti efektyvų bylų valdymą.  

Galiausiai tematiniame pranešime pažymima, kad vykdant asmens duomenų tvarkymą, Bendrijos narėse naudojamos internetinės sistemos ir skaitmeninė technologija ne tik turi atitikti fundamentalias žmogaus teises, tačiau taip pat turi atliepti Bendrojo duomenų apaugos reglamento ir atitinkamus nacionalinės teisės reikalavimus.

Nuoroda:
Tematinis pranešimas (EN)