Naujienos

Kaip Europoje užtikrinama lydimų vaikų teisė būti išklausytais tarptautinės apsaugos procedūrose?

2023 04 21


Su tėvais migruojantys vaikai susiduria su unikaliais iššūkiais ir pažeidžiamumais. Todėl ypatingai svarbu užtikrinti, kad jų teisė išreikšti savo požiūrį būtų suteikiama tarptautinės apsaugos procedūrose. Šiame Europos migracijos tinklo (EMN) tematiniame pranešime apžvelgiamos tinklo valstybėse narėse ir Norvegijoje taikomos praktikos, kuriomis bandoma užtikrinti lydimų vaikų teisę būti išklausytais tarptautinės apsaugos procedūrose.

2021 m. nepilnamečiai pateikė daugmaž 190 000 prašymų gauti tarptautinę apsaugą. Didžioji dalis nepilnamečių buvo lydimi tėvų, o tik dešimtadalis vaikų buvo nelydimi nepilnamečiai. Nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymus atsakingoms institucijoms gali būti ypatingai sudėtinga dėl konfliktuojančių interesų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Kai kuriais atvejais vaikai gali nesiryžti dalintis jautria informacija tėvų ar kitų už juos atsakingų suaugusiųjų akivaizdoje. Kitais atvejais tėvai gali nenorėti, kad vaikai atskleistų konkrečią informaciją institucijoms. Todėl svarbu geriau suvokti, kada ir kaip lydimi vaikai gali būti išgirsti tarptautinės apsaugos procedūrose, taip pat įvertinti šias procedūras reglamentuojančius įstatymus.

Atliktas EMN tyrimas parodė, kad Bendrijos narėse ir Norvegijoje įgyvendinamos skirtingos strategijos, kuriomis siekiama įvertinti tinkamą laiką ir būtinumą daryti asmeninius interviu su lydimais vaikais. Interviu grindžiami atsakingų institucijų darbuotojų kompetencija ir yra atliekami tada, kai to aiškiai paprašo vaikai arba jų tėvai / už juos atsakingi suaugusieji.

Dauguma valstybių, atsakydamos į EMN tematinio pranešimo klausimus, pažymėjo, kad jose asmeniai interviu su lydimais nepilnamečiais yra atliekami specialistų, apmokytų komunikuoti su vaikais kalba, kuria jie kalba nuo savo vaikystės. Kai kuriose šalyse interviu metu naudojamos neverbalinės komunikacijos priemonės kaip žaidimai, piešimas arba istorijų pasakojimas. Visais atvejais vaikams yra suteikiama informacija apie tarptautinės apsaugos procedūrą, tuo pačiu paaiškinant atliekamo interviu tikslą. Dažniausiai interviu vyksta dalyvaujant tėvams, išskyrus atvejus, kai jų buvimas trukdo pravesti pokalbį. Keliose EMN valstybėse garantuojamas interviu metu pateiktos informacijos konfidencialumas, kurio užtikrinimas suvokiamas kaip būtinoji sąlyga apsaugoti vaiko interesus.  

EMN tematiniame pranešime taip pat įvardinti išūkiai, su kuriais susiduria Bendrijos narės ir Norvegija, bandant užtikrinti lydimų vaikų teisę išreikšti savo požiūrį. Keliose valstybėse pastebėta, kad amžiaus apribojimai sukelia nemažai problemų, užtikrinant nepilnamečių teisę būti išgirstais. Kitais iššūkiais įvardinti valstybėse taikomi reikalavimai gauti tėvų ar už juos atsakingų suaugusiųjų sutikimą atlikti interviu su vaiku, apmokyto personalo trūkumas bei riboti instituciniai pajėgumai. Bendrijos narėse gerosiomis praktikomis įvardinami atsakingiems institucijų darbuotojams suteikiami mokymai, leidžiantys išklausyti vaikus, interviu atlikimas vaikui palankiose vietose ir jo gimtąja kalba bei atsižvelgimas į kiekvieną konkretų atvejį, įvertinant ar vaikas turėtų būti išklausytas tarptautinės apsaugos procedūros metu.

Nuorodos:
Tematinis pranešimas (EN)