Naujienos

Kaip Europoje valdomi apgyvendinimo pajėgumai tarptautinės apsaugos kontekste?

2023 01 20


2017-2021 m. daugelis Europos migracijos tinklo (EMN) valstybių narių ir stebėtojų statusą turinčių šalių patyrė didelį kiekį tarptautinės apsaugos prašymų, dėl to kai kuriose šalyse migrantų priėmimo sistemos patyrė sunkumų. Šio EMN tematinio pranešimo tikslas - surinkti informaciją, kuri padėtų politikos formuotojams lanksčiau organizuoti priėmimo sistemas, kartu numatant besikeičiančius migracijos srautus ateityje.

2021 m. prieglobsčio prašymų ES skaičius, palyginti su ankstesniais metais, išaugo beveik 34 proc. ir grįžo į lygį, buvusį iki COVID-19 pandemijos. To priežastys įvairios ir dalinai susijusios su Baltarusijos pasienio krize, Afganistano vyriausybės žlugimu, COVID-19 apribojimų sušvelninimu bei šiuo metu vykstančiu karu Ukrainoje. Šios tendencijos išryškino poreikį, kad EMN valstybėms narėms ir šalims stebėtojoms reikia įgyvendinti kuo lankstesnius metodus, kurie, atsiradus poreikiui, padėtų valdyti apgyvendinimo pajėgumus.

Priėmimo sąlygų direktyva yra ES valstybių narių teisinis pagrindas, kuriuo užtikrinami suderinti tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo standartai. Direktyvoje teigiama, jog trūkstant būsto ar priėmimo vietų, ES valstybėms narėms būtų numatyta galimybė aktyvuoti išimtines priemones laikinam ir skubiam apgyvendinimui. Tematinis pranešimas parodė, kad EMN šalys narės ir stebėtojos kritiniais atvejais taikė įvairias priėmimo priemones, pavyzdžiui, migrantų apgyvendinimą palapinėse, moduliniuose konteineriuose ar sporto salėse. 

Šį trūkumą valdžios institucijoms bandant rasti vietą migrantų apgyvendinimui taip pat padidino ir mažas tarptautinės apsaugos gavėjų srautas jiems persikraustant iš priėmimo centrų į privačius būstus, aukšta nuomojamų būstų paklausa rinkoje bei nuomotojų nenoras nuomoti būstą trečiųjų šalių piliečiams.

Reaguodamos į išaugusį migrantų skaičių, kurį reikia apgyvendinti, EMN valstybės narės ir stebėtojos didino pajėgumus esamuose priėmimo centruose arba įkūrė naujus centrus. Be to, imtasi didesnio lankstumo biudžeto požiūriu, pagal poreikį padidinti priėmimo ir apgyvendinimo paslaugoms skiriami finansiniai ištekliai, o kai kurios šalys pradėjo didinti tarptautinės apsaugos prašytojų perskirstymo koordinavimą regionuose. Apibendrinant visos EMN šalys narės ir stebėtojos numatė tam tikrus rezervinius pajėgumus, kurie sudaro galimybes reaguoti į migracijos srautų svyravimus. Tokie veiksmai dažniausiai grindžiami duomenimis apie prognozuojamus migracijos srautus, apgyvendinimo tendencijas, taip pat kitus vidaus ir išorės veiksnius.

Tematinis pranešimas atskleidė, kad dauguma EMN valstybių narių ir šalių stebėtojų apgyvendinimą privačiuose namuose su juos priimančiais žmonėmis laiko pagrindine priemone spręsti trūkstamų apgyvendinimo pajėgumų iššūkį. Tai ypač aktualu karo Ukrainoje metu, kai dėl didelio nuo karo bėgančių masto išryškėjo plataus masto ir neatidėliotinos paramos bei apgyvendinimo poreikis.

Nuoroda:
Tematinis pranešimas (EN)