Naujienos

Kaip pritraukiami užsienio talentai? „International House Vilnius“ - pavyzdys Europai

2023 02 22


Globalioje darbo rinkoje aukštos kvalifikacijos specialistų paklausa didelė. Todėl talentingi specialistai renkasi iš plataus spektro šalių, suteikiančių geriausias sąlygas profesiniam tobulėjimui. Vis dėlto, kaip pastebi „Work in Lithuania“, sėkmingas talentų pritraukimas apima ne tik darbuotojo pasirinkimą atvykti ir dirbti – specialisto pasilikimas šalyje taip pat priklauso nuo efektyvaus jo priėmimo ir integracijos. Tokiame kontekste išauga užsienio talentams paslaugas teikiančių institucijų svarba.  

Lietuvoje viena iš tokių institucijų yra „International House Vilnius“ (toliau – „IH Vilnius“), kuri vieno langelio principu teikia paslaugas aukštą profesinę kvalifikaciją turintiems užsieniečiams bei jų šeimos nariams. 2021 m. įkurto „IH Vilnius“ centro paslaugos apima darbo, relokacijos ir integracijos Lietuvoje sritis, o centre dirba Migracijos departamento, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Užimtumo tarnybos, migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“, „Sodros“ bei „Go Vilnius“ darbuotojai. 

Norėdami sužinoti apie kitų valstybių praktikas, „IH Vilnius“ ekspertai kreipėsi į EMN Lietuvoje. Su EMN Lietuva pagalba „IH Vilnius“ Europos Sąjungos (ES) šalims uždavė ad-hoc užklausą apie Bendrijoje egzistuojančias inciatyvas, panašias į „IH Vilnius“. Į ad-hoc užklausą atsakė 20 ES valstybių narių.  

Valstybių atsakymai parodė, kad 10 ES šalių savivaldos lygiu veikia centrai, kuriuose užsieniečiai gali gauti pagrindines migracijos ir integracijos paslaugas po vienu stogu, lygiai taip pat kaip ir „IH Vilnius“. Daugiausiai į „IH Vilnius“ panašių iniciatyvų vykdoma Nyderlanduose, Suomijoje ir Estijoje. Šiose šalyse veikiančiuose centruose teikiamos paslaugos dažniausiai apima konsultacijų teikimą užsienio talentams apie įsidarbinimo galimybes ir leidimų gyventi šalyje išdavimo procedūras. Taip pat kai kuriuose centruose plėtojamos iniciatyvos, skirtos stiprinti migrantų integraciją. 

Galiausiai, pastaraisiais metais kai kuriose Bendrijos narėse pasitelkiant apklausas bandyta įvertinti užsieniečių pasitenkinimą centruose teikiamomis paslaugomis. Čekijoje ir Nyderlanduose vid. 96 % migrantų patenkinti teikiamomis paslaugomis. Suomijoje paslaugų kokybė vertinama 9,4 balo iš 10. Estijoje ir Lietuvoje apie teikiamų paslaugų kokybę taip pat atsiliepiama labai teigiamai - penkiabalėje skalėje vid. paslaugos vertinamos 4,25 balo. 

Visa tai leidžia manyti, kad Sąjungoje užsienio talentus pritraukti bandančios institucijos ne tik teikia migracijos ir integracijos srities paslaugas, bet taip pat aktyviai stengiasi tobulinti savo veiklą rinkdamos užsieniečių grįžtamąjį ryšį.  

Nuoroda:
Ad-hoc užklausos santrauka (EN)
Infografikas (LT)