Naujienos

Karo Ukrainoje pabėgėliai Europoje: Laikinosios apsaugos direktyvos taikymas ir egzistuojančios registracijos procedūros

2022 07 05


Pasak Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdybos (UNHCR), daugiau nei 5,4 milijono ukrainiečių paliko savo šalį ir ieškodami saugumo atvyko į kaimynines Europos Sąjungos (ES) ir kitas trečiąsias šalis. Reaguojant į susidariusią situaciją, Europos migracijos tinklas (EMN) pristato naujausią tematinį pranešimą, kuriame apžvelgiama Laikinosios apsaugos direktyvos taikymo sritis 26 Bendrijos narėse ir šiose valstybėse egzistuojančios karo pabėgėlių registracijos procedūros.

Prasidėjus karui Ukrainoje, Europos Vadovų Taryba pirmą kartą istorijoje aktyvavo Laikinosios apsaugos direktyvą. Šioje Direktyvoje išskiriamos trys kategorijos asmenų, kuriems gali būti taikoma laikinoji apsauga: a) Ukrainoje iki karo pradžios, 2022 m. vasario 24 d., gyvenusiems Ukrainos piliečiams; b) asmenims be pilietybės ir trečiųjų šalių, išskyrus Ukrainą, piliečiams, kuriems iki karo pradžios buvo taikoma tarptautinė apsauga arba lygiavertė nacionalinė apsauga; c) ankstesniuose atvejuose nurodytų asmenų šeimos nariams. Nors Laikinosios apsaugos direktyva ES valstybėms narėms nacionaliniame lygmenyje leidžia taikyti papildomas priemones, dauguma Bendrijos šalių, atsakydamos į tematinio pranešimo klausimus, teigė, jog jų teritorijose šių migrantų atžvilgiu išskirtinai taikoma laikinoji apsauga.

Vis dėlto Ukrainos piliečiams, kurie Sąjungos teritorijoje buvo prieš Rusijos invazijos į Ukrainą pradžią, taikomos skirtingos priemonės. Dauguma ES valstybių narių pabrėžė pasitelkiančios instrumentus, įgalinančius Ukrainos piliečius teisėtai gyventi šalies teritorijoje pasibaigus vizos ar kito teisinį gyvenimo šalyje pagrindą reglamentuojančio dokumento galiojimui. Tuo tarpu kitose Bendrijos narėse iš žmonių, kurie siekė pratęsti turimų leidimų terminus, prašyta teikti paraiškas laikinosios apsaugos ar pabėgėlio statuso gavimui. Kai kurios valstybės taip pat pranešė pratęsiančios apsaugos statusą asmenims, kurie laikinai paliko šalį prieš karo pradžią, ir tiems, kurie negalėjo grįžti į Ukrainą. Neteisėtos migracijos srityje Ukrainos piliečiams keliose ES valstybėse suteikiamas teisinis pagrindas jų laikinam apsistojimui, o šių migrantų grąžinimo į kilmės šalį įgyvendinimo terminai nukelti arba pripažinti negaliojančiais.  

Kaip žinia, Laikinosios apsaugos direktyvoje numatomos nuostatos, kuriomis Bendrijos narės įpareigojamos asmenims, gavusiems laikinąją apsaugą, suteikti jiems suprantama kalba paruoštą dokumentą, aiškiai įvardinantį jų atžvilgiu taikomas laikinosios apsaugos nuostatas. Dėl to tematiniame pranešime visos ES valstybės teigia, jog imasi visų reikiamų priemonių užtikrinant nuo karo Ukrainoje bėgantiems migrantams reikalingą informaciją. EMN tyrimas parodė, kad Sąjungos valstybėse pagrindiniais komunikacijos kanalais tapo valdžios institucijų internetinės svetainės, kuriose teikiama su laikinąja apsauga susijusi informacija bei dalinamasi kitomis migrantams aktualiomis naujienomis. Keliose valstybėse narėse taip pat pasitelktos nevyriausybinių organizacijų socialinių tinklų platformos, o apie pagalbą ukrainiečiams komunikuota televizijoje ir radijuje.

Laikinosios apsaugos statusui gauti reikalinga užsieniečio registracijos procedūra gali vykti pasienyje ar kituose užsieniečių registracijos centruose. Atvejais, kai asmenys, turintys teisę į laikinąją apsaugą, nusprendžia keliauti į kitą Sąjungos valstybę, registracija gali vykti vėliau. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, 10 Bendrijos narių naujausiame EMN tematiniame pranešime pabrėžė, kad prieš patvirtinant ir išduodant leidimą gyventi šiose šalyse, pirmiau išduodama laikinoji pažyma, kuria patvirtinamas asmens prašymas suteikti laikinąją apsaugą. Likusiose ES valstybėse narėse taikoma tik viena laikinosios apsaugos registracijos procedūra.

Kelios ES valstybės narės pranešė nustačiusios specialias procedūras, pagal kurias atskirai registruojami be tėvų keliaujantys nepilnamečiai. Dažnu atveju šių nepilnamečių registacija vyksta ta pačia tvarka kaip suaugusiųjų: pirmiausia, surenkant papildomą informaciją apie suaugusius, su kuriais jie gali keliauti, ir po to prašant pateikti atitinkamus dokumentus, jeigu juos lydintys suaugusieji nėra jų tėvai.

Nuoroda:
Tematinis pranešimas (EN)