Naujienos

Kokią politiką klimato kaitos sukeltos migracijos atžvilgiu vyko ES narės?

2023 05 08


„Ekstremali klimato kaitos situacija kartu su pasaulyje vykstančiais konfliktais ir žmonių perkėlimais kuria kompleksiškas šiandienos pabėgėlių krizes“, - tikina JT vyriausiasis pabėgėlių komisaras Filippo Grandi. Šiuos F. Grandi žodžius patvirtina statistika. Pasak JT Pabėgėlių agentūros, sausros, potvyniai ir kiti ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai prisidėjo prie to, kad maždaug 20 mln. žmonių turėjo palikti savo namus. Dar niūresnę prognozę pateikia Pasaulio bankas, kuris projektuoja, jog valstybėms nesiimant reikiamų veiksmų, iki 2050 m. pasaulyje bus 216 mln. klimato migrantų. Suvokdamas situacijos rimtumą, Europos Parlamentas pripažino, jog ateityje klimato kaita bus viena pagrindinių migracijos priežasčių, ir paragino ES šalis imtis tvarių veiksmų reaguojant į klimato kaitos iššūkį regioniniu lygiu.

Atliepiant šiandienos aktualijas, EMN kartu su EBPO paruošė tematinį pranešimą, kuriame siekiama apžvelgti Bendrijos narių ir ES nepriklausančių EBPO valstybių priemones, skirtas reaguoti į klimato kaitos sukeltą migraciją ir migrantų perkėlimą. Analizė parodė, kad ES šalyse, išskyrus Italiją, nėra priimti įstatymai, kurie atsižvelgtų į migraciją, kylančią dėl klimato kaitos. Nepaisant to, 8 Bendrijos narėse, įskaitant Lietuvą, veikia migrantų apsaugos priemonės, kurios gali būti naudojamos klimato kaitos sukeltos migracijos atvejais, bandant užkirsti kelią tokio pobūdžio migrantų grąžinimui.

Kai kuriose Bendrijos narėse veikia nacionalinės ir nevyriausybinės organizacijos bei mokslinių tyrimų institutai, kurie atlieka klimato kaitos migracijos analizę. Tokio pobūdžio organizacijos vykdo savo veiklą Belgijoje, Vokietijoje, Airijoje ir Švedijoje. Klimato kaitos migracijos tema vis labiau nagrinėjama ES valstybių narių ir ES priklausančių EBPO šalių vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos kontekste. Be to, pažymėtina, kad kartu su migrantų kilmės šalimis vykdoma daug projektų ir iniciatyvų, kuriomis siekiama, kad šių šalių gyventojai būtų geriau pasirengę reaguoti į aplinkosaugos krizių poveikį.

Nuoroda:
Tematinis pranešimas (EN)