Naujienos

Piktnaudžiavimas ES išduodamais leidimais studijų pagrindu: prevencija, stebėjimas ir problemų sprendimas

2022 03 08


Kokiomis procedūromis Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse siekiama užkirsti kelią atvejams, kai trečiųjų šalių piliečiai piktnaudžiauja studijų pagrindu išduotais leidimais gyventi šalyje? Šie ir panašūs klausimai nagrinėjami naujausiame Europos migracijos tinklo (EMN) tematiniame pranešime, kuriame pateikiama lyginamoji Bendrijos narių požiūrių, patirčių ir gerųjų praktikų apžvalga.  

ES teisė reglamentuoja piliečių iš trečiųjų šalių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygas. Šiame tematiniame pranešime atsižvelgiama į 24 valstybių narių atsakymus, kuriais remiantis nagrinėjama, kaip Bendrijoje bandoma išvengti situacijų, kai migrantams studijų pagrindu išduoti leidimai naudojami ne pagal savo paskirtį.

Tematinis pranešimas paruoštas aplink skirtį tarp išankstinės atvykimo į šalį fazės, kur dėmesys kreipiamas valdžios institucijų bandymams sustabdyti potencialų išduotų leidimų naudojimą ne pagal savo paskirtį, ir buvimo šalyje fazę, kurioje koncentruojamasi ties stebėjimu, kai suteikti leidimai gyventi šalyje studijų pagrindu naudojami ne pagal paskirtį, ir tokių atvejų prevencija. Atlikta analizė parodė, kad kelios Bendrijos narės suteikia visišką prioritetą atvykimo į šalį fazei, tačiau didžioji dauguma narių kreipia dėmesį tiek į atvykimo į šalį, tiek buvimo joje fazėms.

Dažniausiai metodai, kuriais Bendrijos narės tikisi įvertinti, ar trečiųjų šalių piliečiai gali piktnaudžiauti jiems išduotais leidimais, yra dokumentų patvirtinimas ir pokalbiai su aplikantais. Dokumentų patvirtinimas apima konkrečių dokumentų, kaip pasų, diplomų, finansinio turto, patikrinimus. Pokalbių metu siekiama įvertinti aplikantų turimas žinias apie sritį, kurioje norima studijuoti, ar tikslo valstybę. Kiti tikrinimo metodai apima kreipimąsi į aukštojo mokslo institucijas, bandant gauti patvirtinimą apie pareiškėjo dalyvavimą aukštojo mokslo programoje, ir aplikanto kalbos žinių patikrą.

Nuoroda:
Tematinis pranešimas (EN)