Naujienos

Sulaikymas ir jam alternatyvios priemonės tarptautinės apsaugos ir grąžinimo procedūrose: kokia situacija ES?

2022 05 25


Šioje Europos migracijos tinklo (EMN) studijoje pateikiama lyginamoji Europos Sąjungos (ES) valstybių narių panašumų, skirtumų, iššūkių ir gerųjų praktikų apžvalga taikant sulaikymą ir alternatyvias sulaikymui priemones tarptautinės apsaugos ir grąžinimo procedūrose. 

ES teisė reglamentuoja migrantų sulaikymą tarptautinės apsaugos ir grąžinimo procedūrų kontekste. Todėl ši naujausia EMN studija papildo 2014 m. publikaciją „Sulaikymas ir jo alternatyvos imigracijos procese“ bei siekia pateikti 25 Bendrijos narėse taikomų praktikų apžvalgą sulaikymo procedūrų ir joms prieinamų alternatyvų atžvilgiu.

Studijoje nagrinėjami 2015-2020 m. laikotarpyje įvykę pokyčiai tarptautinės apsaugos ir grąžinimo procedūrų kontekste. Atkreipiamas dėmesys į daugumoje Bendrijos narių priimtus teisėkūros pokyčius, pirmiausia susijusius su poreikiu įgyvendinti ES teisę ir tiksliau apibrėžti taikymo sritį, turinį ir kriterijus sulaikymo taikymui. Kaip parodė valstybių narių atsakymai, jos prioretizuoja arba ketina prioretizuoti alternatyvias sulaikymui priemones kaip imigracijos ir / ar prieglobsčio nacionalinių įstatymų dalį.

Be to, studija išryškino bendrus iššūkius, su kuriais susiduria valstybės narės bandydamos įgyvendinti ir naudotis alternatyviomis sulaikymui priemonėmis. Iliustratyvūs pavyzdžiai - aukšti institucijų darbuotojams tenkantys administraciniai kaštai ir ribotos migrantams iš trečiųjų šalių tenkančios finansinės priemonės. Atlikus EMN tyrimą, paaiškėjo, kad 25 ES valstybėse yra galimybė sulaikyti pažeidžiamų grupių migrantus arba taikyti jiems alternatyvias sulaikymui priemones. Kai kuriose Bendrijos narėse buvo įgyvendinti įstatyminiai pokyčiai, sumažinantys asmenų, galinčių teikti paraiškas dėl alternatyvių sulaikymui priemonių taikymo, amžių. Tuo tarpu kitos valstybės priėmė naujas taisykles, kurias taikant draudžiama nepilnamečius ar šeimas su nepilnamečiais vaikais laikyti sulaikymo centruose.

Sprendžiant kokią priemonę taikyti – sulaikymą ar alternatyvą jam, įvertinami įvairūs kriterijai kaip migranto pasislėpimo rizikos lygis, pažeidžiamumas ar prieinamų alternatyvų tinkamumas. Be to, surinkti duomenys atskleidė, jog sulaikymas turi didesnį poveikį mažinant pasislėpti nuo valdžios institucijų bandančių trečiųjų šalių piliečių skaičių ir įgyvendinant priverstinį grąžinimą. Priešingai, alternatyvios sulaikymui priemonės dažniau siejamos su trumpesniais migranto statuso nustatymo procesais ir didesniu apeliacijų skaičiumi.

Nuorodos:
ES studija (EN)
ES studijos santrauka (EN)
Informacinis pranešimas (EN)