Naujienos

Tapatybės dokumentų ir leidimų gyventi skaitmenizacija ES: situacijos analizė

2024 03 21


Šiame Europos migracijos tinklo (EMN) tematiniame pranešime atliekama detali tapatybės dokumentų skaitmenizavimo praktikų ir iššūkių apžvalga. Kaip rodo atlikto tyrimo metu surinkti duomenys, daugumoje Europos valstybių migrantams ir toliau fiziškai išduodami leidimai laikinai gyventi, kuriuos suteikiant pasitelkiami biometriniai duomenys ir elektoriniai elementai. Iš bendro konteksto išsiskiria Italija, Lietuva ir Lenkija, kuriose pradėta naudoti išskirtinai skaitmeninius leidimus gyventi ir tapatybės dokumentus. Šiose šalyse pagrindinė priežastis, paskatinusi pereiti prie skaitmeninių sprendimų, buvo išaugęs atvykstančių Ukrainos karo pabėgėlių skaičius.

Tapatybės dokumentų skaitmenizacijos iniciatyvas vystančios šalys šio reiškinio privalumais išskiria didesnį saugumą, išteklių taupymą ir supaprastintas procedūras. Tačiau taip pat atkreipiamas dėmesys į iššūkius, su kuriais susiduriama bandant plėtoti skaitmeninių tapatybės dokumentų praktikas. Pavyzdžiui, atsakymuose į tyrimo klausimus šalys pažymi, kad norint užtikrinti efektyvų skaitmeninių dokumentų taikymą, reikia stiprinti piliečių skaitmeninį raštingumą. Taip pat įvardinamas poreikis atsižvelgti į pažeidžiamų gyventojų grupių poreikius bei įvardinama bendrų ES standartų būtinybė, stiprinant skaitmeninių dokumentų naudojimą.  

Nuoroda:
EMN tematinis pranešimas (EN)