Naujienos

Užsienio reikalų ministerija stiprina bendradarbiavimą su Tarptautine migracijos organizacija

2022 03 17


Kovo 17 d. Užsienio reikalų ministerija su Tarptautine migracijos organizacija (toliau – IOM) pasirašė Susitarimo memorandumą dėl perkėlimo pagalbos teikimo.

Sutarimo memorandumas leis Užsienio reikalų ministerijai pasitelkti IOM pagalbą prireikus skubiai organizuoti Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų, asmenų, pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą turinčių teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, ir jų šeimos narių perkėlimą iš humanitarinės krizės ištiktų užsienio valstybių į Lietuvos Respubliką. Lietuvos diplomatų bendradarbiavimo su IOM galimybė itin aktuali šalyse, kuriose Lietuva neturi veikiančių diplomatinių ar konsulinių įstaigų. Tokiose šalyse kilus humanitarinei krizei, Lietuvos diplomatai pagalbą lietuviams teikia kartu su ten veikiančiomis kitų Europos Sąjungos šalių atstovybėmis. Tikimasi, kad Užsienio reikalų ministerijos ir IOM susitarimas prisidės prie operatyvesnio perkėlimo procesų valdymo.

IOM priklauso Jungtinių Tautų sistemai ir yra lyderiaujanti  tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija, dirbanti migracijos srityje. IOM buvo įkurta 1951 metais. Šiuo metu jos narėmis yra 174 valstybės, dar 8 valstybės dalyvauja stebėtojo teisėmis. IOM turi 480 vietinių biurų daugiau nei 100 valstybių, o organizacijoje dirba apie 15 000 darbuotojų visame pasaulyje.