2021-2022

Moterų migrančių integracija: politikos kryptys ir priemonės (2021)
Moterų migrančių integracija: politikos kryptys ir priemonės (2021)

Studijoje įvertinama ar ir kiek Lietuvoje kreipiamas dėmesys į moteris migrantes iš trečiųjų šalių formuojant integracijos politikas ir priemones. Tikslui įgyvendinti apžvelgiami nacionaliniame lygmenyje prieinami tyrimai ir pristatoma naujausia Eurostato statistika.

Migracija ir vaikai: ES valstybių narių ir Norvegijos ataskaita 2020 (2021)
Migracija ir vaikai: ES valstybių narių ir Norvegijos ataskaita 2020 (2021)

Ataskaitoje apžvelgiamas ES valstybėse narėse ir Norvegijoje 2020 m. padarytas progresas įgyvendinant 2017 m. Komunikato dėl vaikų migrantų apsaugos rekomendacijas.

Dėl prekybos žmonėmis nukentėję trečiųjų valstybių piliečiai: aptikimas, identifikacija ir apsauga (2021)
Dėl prekybos žmonėmis nukentėję trečiųjų valstybių piliečiai: aptikimas, identifikacija ir apsauga (2021)
Studijoje 2015-2020 m. laikotarpyje tiriamos 25 Bendrijos šalyse, Norvegijoje ir Sakartvele taikytos priemonės ir pasireiškusios gerosios praktikos, kuriomis siekiama aptikti, identifikuoti ir apsaugoti dėl prekybos žmonėmis nukentėjusius trečiųjų valstybių piliečius.
Sulaikymo ir alternatyvių sulaikymui priemonių taikymas Lietuvoje (2021)
Sulaikymo ir alternatyvių sulaikymui priemonių taikymas Lietuvoje (2021)

Studijoje pristatoma visapusiška teisės aktų ir taikomų praktikų apžvalga, kuria nagrinėjamas sulaikymo ir alternatyvių sulaikymui priemonių taikymas Lietuvoje įgyvendinant tarptautinės apsaugos ir grąžinimo priemones.