2019-2020

Atsakas į ilgą laiką neteisėtai šalyje esančius migrantus (2020)
Atsakas į ilgą laiką neteisėtai šalyje esančius migrantus (2020)

Studijoje apžvelgiamos ES narėse ir Norvegijoje taikomos politikos priemonės ir vyraujančios praktikos, skirtos spręsti valstybėse ilgą laiką neteisėtai esančių trečiųjų šalių migrantų situaciją.

Duomenų valdymas prieglobsčio procedūros metu (2020)
Duomenų valdymas prieglobsčio procedūros metu (2020)

Studija siekiama ištirti, kaip skirtingose prieglobsčio procedūros fazėse (priėmimo, registracijos, apgyvendinimo ir prašymo nagrinėjimo) Bendrijos narėse ir Norvegijoje yra valdomi duomenys.

COVID-19 pandemijos poveikis aukštojo mokslo institucijų darbui su tarptautiniais studentais Lietuvoje (2020)
COVID-19 pandemijos poveikis aukštojo mokslo institucijų darbui su tarptautiniais studentais Lietuvoje (2020)

Tyrime aiškinamasi, kokį poveikį COVID-19 pandemija turėjo Lietuvos aukštosioms mokykloms, dirbančioms su tarptautiniais studentais iš trečiųjų šalių. Šiam tikslui atlikti giluminiai interviu su šių sričių ekspertais. 

Migracija ir vaikai: Lietuvos nacionalinė ataskaita 2019 (2020)
Migracija ir vaikai: Lietuvos nacionalinė ataskaita 2019 (2020)
Atliktas tyrimas pristato Lietuvoje taikomą politiką ir naudojamas praktikas nepilnamečių vaikų iš trečiųjų šalių atžvilgiu.
Sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių pritraukimas ir apsauga Lietuvos Respublikoje (2020)
Sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių pritraukimas ir apsauga Lietuvos Respublikoje (2020)

2017 m. kovo 16 d. į Lietuvos nacionalinę teisę perkėlus sezoninių darbuotojų direktyvą (2014/36/ES), ženkliai padidėjo atvykstančiųjų dirbti sezoninius darbus užsieniečių skaičius. Būtent todėl studija siekiama apžvelgti Lietuvos patirtis, susijusias su sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių pritraukimu ir apsauga.

Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo sąlygos trečiųjų šalių piliečiams (2019)
Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo sąlygos trečiųjų šalių piliečiams (2019)
Tyrime analizuojama, kaip trečiųjų šalių piliečiai įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę. Šiame tyrime atskleidžiama Lietuvoje šiuo metu esama situacija ir pokyčiai.
Migracijos keliai startuoliams ir inovatyviems verslininkams į Lietuvą (2019)
Migracijos keliai startuoliams ir inovatyviems verslininkams į Lietuvą (2019)

EMN tyrime apžvelgiami migracijos keliai Lietuvoje, kuriais gali pasinaudoti startuoliai ir inovatyvūs verslininkai iš užsienio.

Lyginamoji Lietuvos nacionalinės apsaugos statusų apžvalga (2019)
Lyginamoji Lietuvos nacionalinės apsaugos statusų apžvalga (2019)
Studijoje pristatoma Lietuvos nacionalinės apsaugos statusų, nepatenkančių į tarptautinės apsaugos apibrėžimą, apžvalga. Studijoje nagrinėjamos nacionalinės apsaugos statusų procedūros, pateikiamas jų turinys ir su nacionalinės apsaugos statusais susiję debatai bei iššūkiai.
Trečiųjų šalių studentų, studijuojančių Lietuvoje, tyrimas (2018)
Trečiųjų šalių studentų, studijuojančių Lietuvoje, tyrimas (2018)

Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kodėl ne ES studentai rinkosi Lietuvą kaip studijų kryptį, kaip jie vertina studijas, imigracijos procesą ir ar planuoja likti po studijų Lietuvoje.

Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims (2018)
Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims (2018)

Studijoje pristatoma vizų režimo liberalizavimo paskirties šalims analizė. Suteikiamos įžvalgos apie teigiamas ir neigiamas tendencijas 25 ES šalyse ir Norvegijoje po vizų režimo liberalizavimo Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Serbijos, Šiaurės Makedonijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos piliečiams.

Lietuvoje taikomi metodai suteikus statusą nelydimiems nepilnamečiams (2017)
Lietuvoje taikomi metodai suteikus statusą nelydimiems nepilnamečiams (2017)

Šioje studijoje pristatomi Lietuvoje naudojami metodai nelydymų nepilnamečių atžvilgiu, pateikiama jų situacijos, priežiūros, integracijos bei gražinimo procedūros apžvalga, priemonės, kurių imamasi nelydimiems nepilnamečiams dingus iš priežiūros įstaigų.