Prieglobstis

Laikinosios apsaugos direktyvos taikymas: iššūkiai ir geroji praktika (2023)
Laikinosios apsaugos direktyvos taikymas: iššūkiai ir geroji praktika (2023)

Studijoje siekiama apžvelgti Laikinosios apsaugos direktyvos taikymą 2023 m. Tyrime detalizuojama laikinosios apsaugos gavėjų padėtis, supažindama su EMN valstybėms narėms kylančiais iššūkiais ir pasidalinama gerosiomis patirtimis.

Duomenų valdymas prieglobsčio procedūros metu (2020)
Duomenų valdymas prieglobsčio procedūros metu (2020)

Studija siekiama ištirti, kaip skirtingose prieglobsčio procedūros fazėse (priėmimo, registracijos, apgyvendinimo ir prašymo nagrinėjimo) Bendrijos narėse ir Norvegijoje yra valdomi duomenys.

Lyginamoji Lietuvos nacionalinės apsaugos statusų apžvalga (2019)
Lyginamoji Lietuvos nacionalinės apsaugos statusų apžvalga (2019)
Studijoje pristatoma Lietuvos nacionalinės apsaugos statusų, nepatenkančių į tarptautinės apsaugos apibrėžimą, apžvalga. Studijoje nagrinėjamos nacionalinės apsaugos statusų procedūros, pateikiamas jų turinys ir su nacionalinės apsaugos statusais susiję debatai bei iššūkiai.
Kintantis prieglobsčio prašytojų srautas 2014-2016 m. (2017)
Kintantis prieglobsčio prašytojų srautas 2014-2016 m. (2017)

Šioje studijoje pateikiama informacija apie tai, kaip ES valstybės narės reagavo į 2014-2016 m. išaugusius migracijos srautus: kaip keitėsi jų politika, kokių atsakomųjų priemonių buvo imtasi ir kaip tai padėjo suvaldyti migracijos srautus.

Asmenų tapatybės nustatymas migracijos proceso metu (2017)
Asmenų tapatybės nustatymas migracijos proceso metu (2017)

Šioje studijoje pristatomi Lietuvoje naudojami metodai nustatyti tapatybę. Aptariami iškylantys tapatybės nustatymo  klausimai prieglobsčio procedūros metu, sprendžiant leidimų laikinai gyventi ir vizų išdavimų metu, taip pat vykdant grąžinimo procedūras.

Lietuvoje taikomi metodai suteikus statusą nelydimiems nepilnamečiams (2017)
Lietuvoje taikomi metodai suteikus statusą nelydimiems nepilnamečiams (2017)

Šioje studijoje pristatomi Lietuvoje naudojami metodai nelydymų nepilnamečių atžvilgiu, pateikiama jų situacijos, priežiūros, integracijos bei gražinimo procedūros apžvalga, priemonės, kurių imamasi nelydimiems nepilnamečiams dingus iš priežiūros įstaigų.

Prieglobsčio prašančių asmenų perkėlimas į Lietuvą (2016)
Prieglobsčio prašančių asmenų perkėlimas į Lietuvą (2016)

Šis tyrimas pristato pagal ES programas perkeliamų užsieniečių pirmas patirtis Lietuvoje. Tyrimas parodė, kad sėkmingai integracijai reikalinga ieškoti naujų sprendimų, ypač dėl laikino būsto suteikimo, lietuvių kalbos mokymo ir darbo.

Prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių integracija (2015)
Prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių integracija (2015)

Šioje studijoje apžvelgiama prieglobsčio gavėjų integracijos sistema Lietuvoje, didžiausi kylantys iššūkiai, jų priežastys ir galimi sprendimo būdai.

Nelydimi nepilnamečiai Lietuvoje: politika ir praktika (2014)
Nelydimi nepilnamečiai Lietuvoje: politika ir praktika (2014)

Šioje studijoje pristatoma į Lietuvą atvykstančių nelydimų nepilnamečių situacija (motyvai, šalys, apgyvendinimas ir globa Lietuvoje). Atkreipiamas dėmesys į nelydimų nepilnamečių, kurie nesikreipia dėl prieglobsčio arba kurie sulaukia pilnametystės, situaciją. Studijoje aptarta ir prieglobsčio prašytojų pasišalinimo iš Pabėgėlių priėmimo centro problema.

Prieglobsčio prašytojų priėmimo infrastruktūros organizavimas Lietuvoje (2013)
Prieglobsčio prašytojų priėmimo infrastruktūros organizavimas Lietuvoje (2013)

Šia studija apžvelgiamos prieglobsčio prašančių asmenų priėmimo ir gyvenimo sąlygos Lietuvoje. Studijoje pateikti apibendrinti statistiniai duomenys apie prieglobsčio prašančių asmenų tautybę, gaunamas išmokas, gyvenimo Užsieniečių registracijos centre trukmę, prieinamas paslaugas ir kt.

Tapatybės nustatymas prieglobsčio procese (2012)
Tapatybės nustatymas prieglobsčio procese (2012)

2006-2011 m. apie 50 proc. prieglobsčio prašytojų nepateikė asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. Šioje studijoje apžvelgiama, kokie teisės aktai, metodai ir priemonės yra taikomi, siekiant nustatyti prieglobsčio prašytojų tapatybę.