Darbo migracija

Nelegalus trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas (2023)
Nelegalus trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas (2023)
Studijoje nagrinėjamas 2017-2022 m. laikotarpis, gilinantis į Lietuvos institucijų taikomas priemones, kuriomis bandoma užkirsti kelią nelegalaus trečiųjų šalių piliečių įdarbinimui. Tyrime supažindinama su institucijoms kylančiais iššūkiais, taip pat identifikuojamos gerosios praktikos.
Tarptautinės apsaugos prašytojų integracija į darbo rinką (2022)
Tarptautinės apsaugos prašytojų integracija į darbo rinką (2022)

Studijoje nagrinėjama, kaip tarptautinės apsaugos prašytojams pavyksta integruotis į darbo rinką. Atliktame EMN tyrime apžvelgiamas tarptautinės apsaugos prašytojų įdarbinimas ir savarankiškas darbas, taip pat paramos priemonės, skirtos integracijai į darbo rinką ir savarankiško užimtumui didinimui. 

Sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių pritraukimas ir apsauga Lietuvos Respublikoje (2020)
Sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių pritraukimas ir apsauga Lietuvos Respublikoje (2020)

2017 m. kovo 16 d. į Lietuvos nacionalinę teisę perkėlus sezoninių darbuotojų direktyvą (2014/36/ES), ženkliai padidėjo atvykstančiųjų dirbti sezoninius darbus užsieniečių skaičius. Būtent todėl studija siekiama apžvelgti Lietuvos patirtis, susijusias su sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių pritraukimu ir apsauga.

Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo sąlygos trečiųjų šalių piliečiams (2019)
Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo sąlygos trečiųjų šalių piliečiams (2019)
Tyrime analizuojama, kaip trečiųjų šalių piliečiai įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę. Šiame tyrime atskleidžiama Lietuvoje šiuo metu esama situacija ir pokyčiai.
Migracijos keliai startuoliams ir inovatyviems verslininkams į Lietuvą (2019)
Migracijos keliai startuoliams ir inovatyviems verslininkams į Lietuvą (2019)

EMN tyrime apžvelgiami migracijos keliai Lietuvoje, kuriais gali pasinaudoti startuoliai ir inovatyvūs verslininkai iš užsienio.

Darbo jėgos trūkumo ir darbo migracijos iš trečiųjų šalių poreikio numatymas Lietuvoje (2015)
Darbo jėgos trūkumo ir darbo migracijos iš trečiųjų šalių poreikio numatymas Lietuvoje (2015)

Šioje studijoje apžvelgiama Lietuvos darbo migracijos politika, analizuojami darbo jėgos trūkumo nustatymo ir prognozės metodai ir pateikiama statistinė informacija apie trečiųjų šalių piliečių darbą Lietuvoje.

Trečiųjų šalių piliečių atvykimas verslo tikslais (2014)
Trečiųjų šalių piliečių atvykimas verslo tikslais (2014)

Ši studija nagrinėja užsieniečių įmonių savininkų, investuotojų ir kitų verslo atstovų, kurių skaičius nuo 2010 m. pastoviai auga, atvykimą į Lietuvą. Didelis dėmesys skiriamas 2014 m. lapkritį priimtiems įstatymo pakeitimams, kuriais sugriežtinta leidimų laikinai gyventi išdavimo užsienio verslininkams tvarka.

Aukštos kvalifikacijos imigrantų pritraukimas (2013)
Aukštos kvalifikacijos imigrantų pritraukimas (2013)

Studijoje apžvelgiama Lietuvos imigracijos strategija pritraukiant aukštos kvalifikacijos darbuotojus iš trečiųjų šalių bei analizuojama, kaip buvo perkelta „Mėlynosios kortelės“ direktyva.

Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo migrantus (2010)
Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo migrantus (2010)

Atliktame tyrime pateikiama Lietuvos gyventojų nuomonė apie darbo migrantus iš trečiųjų šalių. Apklausa parodė, kad imigraciją teigiamai vertina 19% Lietuvos gyventojų.

Darbo jėgos migracija: poreikis ir politika (2010)
Darbo jėgos migracija: poreikis ir politika (2010)
Studija analizuoja Lietuvos darbo imigracijos politiką ir praktiką. Vertinami pagrindiniai darbo imigraciją reguliuojantys teisės aktai ir jų įtaka darbuotojų iš užsienio atvykimui. Studija pateikia rekomendacijas politikai tobulinti.