Imigracija

Migracija ir vaikai: ES valstybių narių ir Norvegijos ataskaita 2020 (2021)
Migracija ir vaikai: ES valstybių narių ir Norvegijos ataskaita 2020 (2021)

Ataskaitoje apžvelgiamas ES valstybėse narėse ir Norvegijoje 2020 m. padarytas progresas įgyvendinant 2017 m. Komunikato dėl vaikų migrantų apsaugos rekomendacijas.

Migracija ir vaikai: Lietuvos nacionalinė ataskaita 2019 (2020)
Migracija ir vaikai: Lietuvos nacionalinė ataskaita 2019 (2020)
Atliktas tyrimas pristato Lietuvoje taikomą politiką ir naudojamas praktikas nepilnamečių vaikų iš trečiųjų šalių atžvilgiu.
Tarptautinės apsaugos gavėjai, keliaujantys į savo kilmės šalį (2018)
Tarptautinės apsaugos gavėjai, keliaujantys į savo kilmės šalį (2018)
Studija siekia susisteminti informaciją apie priežastis, kodėl tarptautinės apsaugos gavėjai susisiekia su valdžios organais ir keliauja į savo kilmės šalį. Tuo pat metu studija nagrinėja, ar tokie veiksmai turi pasekmių tarptautinės apsaugos statusui.
Trečiųjų šalių piliečių integracija į darbo rinką Lietuvoje (2018)
Trečiųjų šalių piliečių integracija į darbo rinką Lietuvoje (2018)

Studijoje siekiama pristatyti Lietuvoje egzistuojančias politikas, skirtas užtikrinti trečiųjų šalių piliečių integraciją į darbo rinką. Tyrime taip pat apžvelgiamos teigiamos integracijos į darbo rinką praktikos, įgyvendinamos viešajame ir privačiame sektoriuose.

Trečiųjų šalių studentų pritraukimas ir išlaikymas Lietuvoje (2018)
Trečiųjų šalių studentų pritraukimas ir išlaikymas Lietuvoje (2018)

Šioje studijoje apžvelgiamos Lietuvoje taikomos priemonės ir praktikos, kuriomis siekiama pritraukti ir išlaikyti trečiųjų šalių studentus. Studijoje taip pat apžvelgiami iššūkiai ir geroji patirtis išlaikant trečiųjų šalių studentus.

Trečiųjų šalių studentų, studijuojančių Lietuvoje, tyrimas (2018)
Trečiųjų šalių studentų, studijuojančių Lietuvoje, tyrimas (2018)

Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kodėl ne ES studentai rinkosi Lietuvą kaip studijų kryptį, kaip jie vertina studijas, imigracijos procesą ir ar planuoja likti po studijų Lietuvoje.

Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims (2018)
Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims (2018)

Studijoje pristatoma vizų režimo liberalizavimo paskirties šalims analizė. Suteikiamos įžvalgos apie teigiamas ir neigiamas tendencijas 25 ES šalyse ir Norvegijoje po vizų režimo liberalizavimo Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Serbijos, Šiaurės Makedonijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos piliečiams.

Trečiųjų šalių piliečių šeimų susijungimas Lietuvoje (2016)
Trečiųjų šalių piliečių šeimų susijungimas Lietuvoje (2016)

Lietuvoje per metus vidutiniškai išduodama ir pakeičiama apie 5 000 leidimų laikinai gyventi šeimos susijungimo pagrindu, o tai sudaro apie 30-35 proc. visų leidimų laikinai gyventi. Šis skaičius apima visus užsieniečius, kurie atvyksta šeimos susijungimo pagrindu pas teisėtai Lietuvoje gyvenantį užsienietį arba LR pilietį. 2015 metais buvo išduota 5 704 LLG šeimos susijungimo pagrindu.

Verslo ir investicijų pritraukimas į Lietuvą (2015)
Verslo ir investicijų pritraukimas į Lietuvą (2015)

Šioje studijoje siekiama įvertinti užsieniečių verslininkų ir investuotojų pritraukimo į Lietuvą politiką, praktiką ir galimybes bei tiesiogines šio proceso sąsajas su migracija. Studija atlikta pagal Europos migracijos tinklo gaires, papildant jas sociologinio tyrimo duomenimis.

Užsieniečių teisinio statuso keitimas Lietuvoje (2015)
Užsieniečių teisinio statuso keitimas Lietuvoje (2015)

Trečiųjų šalių piliečiai, atvykę vienu imigraciniu kanalu, pasikeitus situacijai ar aplinkybėms gali siekti savo teisinį statusą pakeisti. Galimybė keisti imigracinį statusą leidžia lanksčiai reaguoti į besikeičiančią situaciją migracijos srityje. Ši 2015 m. EMN studija apžvelgia užsieniečių teisinio statuso keitimo galimybes Lietuvoje.

Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos migrantams (2013)
Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos migrantams (2013)

Šia studija siekiama apžvelgti trečiųjų šalių piliečių, kurie gyvena Lietuvos Respublikoje ir turi laikiną arba nuolatinį leidimą gyventi, teisines ir administracines galimybes gauti socialines ir sveikatos apsaugos paslaugas.

Studentų iš trečiųjų šalių imigracija į Lietuvą (2012)
Studentų iš trečiųjų šalių imigracija į Lietuvą (2012)

Studijoje analizuojama studentų iš trečiųjų šalių pritraukimo politika ir priemonės Lietuvoje, identifikuojamos kylančios problemos bei galimi piktnaudžiavimo atvejai.

Trečiųjų šalių studentų patirtys Lietuvoje (2012)
Trečiųjų šalių studentų patirtys Lietuvoje (2012)

Šis tyrimas siekė išsiaiškinti, kaip Lietuvoje jaučiasi ne-ES šalių studentai, kokias teigiamas ir neigiamas puses jie mato atvykdami ir gyvendami Lietuvoje bei pateikti rekomendacijas, ką būtų galima daryti, kad į Lietuvą atvyktų daugiau tokių studentų.

Vizų politika ir migracijos srautai (2010)
Vizų politika ir migracijos srautai (2010)

Studijos tikslas yra apžvelgti vizų išdavimo mechanizmą Lietuvoje bei naujausius pokyčius, analizuoti sąryšį tarp vizų politikos ir imigracijos srautų, ypatingą dėmesį skiriant nelegalios imigracijos prevencijai.

Apykaitinė ir laikinoji migracija (2010)
Apykaitinė ir laikinoji migracija (2010)
Studija siekia pateikti laikinos ir apykaitinės migracijos sampratas ir esamą teisinį reguliavimą Lietuvoje. Ši imigracijos schema praktikoje nėra naudojama.